top of page

 Dansk for vidregående

Vi læser sider 113 til 120 i ugen.

We're reading pages 113 to 120 this week.

00:00 / 00:05
  Så er det weekend!  
Kalendar
  en kalender, -e  
  en måned, -er  
  en uge, -r  
  en dag, -e  
calendar.png
juni 2021
  en weekend, -er  
  et år, -  

1. den første       (the 1st)

2. den anden       (the 2nd)

3. den tredje       (the 3rd)

4. den fjerde       (etc)

5. den femte

6. den sjætte

7. den syvende

8. den ottende

9. den niende

10. den tiende

11. den ellevte

12. den tolvte

13. den trettende

14. den fjortende

15. den femtende

16. den sekstende

17. den syttende

18. den attende

19. den nittende

20. den tyvende

21. den enogtyvende

22. den tootyvende

...

30. den tredivte

31. den enogtredivte

The Ordinals

Hvad skal

du gøre i

weekenden?

Taletidskort = Prepaid phone card (USA) or Top-Up Card (UK).  When buying one in Denmark, if the US term doesn't get you anywhere, the UK term might (better 
Taletidskort.JPG
Ja vi mangler mælk og brød.
00:00 / 00:02
Vil du tage et taletidskort med hjem til mig?
00:00 / 00:03
Ja. Et til hundrede eller til to hundrede kroner?
00:00 / 00:05
Tag du bare et til to hundrede.
00:00 / 00:03
taletidskort 2.jpg
taletidskort 2.jpg
taletidskort 2.jpg
 Dialog 1 
 Side 113
Skal du i byen?
00:00 / 00:01
Du bør holde op med at tale så meget i mobil.
00:00 / 00:03
Jeg tror virkelig, [at] det er farligt.
00:00 / 00:02
Prøv du at sige det til Martin eller Nina.
00:00 / 00:03
De bestiller ikke andet.
00:00 / 00:01
Det kan godt være.
00:00 / 00:01
Men du burde selv gå foran med et godt eksempel!
00:00 / 00:03
Den hele dialog.
00:00 / 00:31

  Her er en kort engelsk artikel om en mands oplevelse (experience)

med at købe taletidskort i Danmark.  

Side 113

Hvad betyder...           (hover over the word to see the translation).

virkelig

really

burde

ought to

farlig

dangerous

mangle

need/lack

prøve

try

Det kan godt være.

That might well be.
Dialog 2 - side 115
Der er mange ting, der skal gøres i dag.
00:00 / 00:03
Som hvad for eksempel?
00:00 / 00:02
Der skal rydes op i garagen i denne weekend.
00:00 / 00:03
Det aftalte vi.
00:00 / 00:01
Nåh ja.
00:00 / 00:01
Skal du i byen?
00:00 / 00:01
og fortovet bør fejes.
00:00 / 00:02
Martin burde have fejet fortovet i går,
00:00 / 00:03
men OK, det klarer jeg, hvis du tager garagen.
00:00 / 00:04
Hvad med din bil?
00:00 / 00:02
Skal den ikke hentes fra værkstedet i dag?
00:00 / 00:03
Nej den er ikke færdig før i næste uge.
00:00 / 00:03
Og klokken tolv skal skal jeg til frisøren. Jeg skal klippes.
00:00 / 00:04
Den hele dialog
00:00 / 00:38
Practice the use of "bør" to indicate someone "ought to" do something.
Think about how to translate the English phrase that's given on the left.  Then click the arrow on the right to hear the answer in Danish.  You can also mouse over the box on the right to to see the Danish.
You ought to work more.
Mouse over this box to see the Danish.
Du bør arbejde mere.
You ought to see Køge.
Mouse over this box to see the Danish.
Du bør se Køge.
We ought to invite Knud.
Mouse over this box to see the Danish.
Vi bør invitere Knud.
You ought to go (gå) to the hairdresser
Mouse over this box to see the Danish.
Du bør gå til frisøren.
They ought to replace (erstatte) the ticket.
Mouse over this box to see the Danish.
De bør erstatte billetten.
"Du bør..." can also be "Du burde..."  Below are 2 sentences about not talking too much on a cell phone.  The first uses "bør" while the second uses "burde."  Can you hear the difference?
A note regarding the note at the top of page 116.  This note is only necessary for the Brits, who use the word "garage" differently than the Americans.  You can ignore this, since the Danes and Americans use "garage" in the same way.  (Yay!  Something you don't have to memorize!) 
 Side 116 
passive.jpg
 The Passive 
 There are two ways to create a passive.  The simplest way is the one we are focusing on here.  Take the infinitive, Add "s".  That's it! 
Eksempler: 
 at synge (to sing)  synges (is sung)
 at strikke (to knit)  strikkes (is knitted)
 at se (to see)  ses (is seen)
 Change the sentences below into passive.  Remember that the subject should not be included.  For example: Han bestiller en kop kaffe (He orders a cup of coffee) becomes En kop kaffe bestilles (a cup of coffee is ordered.  The passive sentence doesn't tell you who did the ordering).  You can hover over the box to see the Danish sentence. 
De viser en film.
En film vises.
(A movie is shown)
They are showing a movie.
Man må sælge
billeder her.
Billeder må sælges her.
(Pictures may be sold here)
One may sell pictures here.
Nogen gemmer en gave i skabet.
En gave gemmes
i skabet.
(A gift is (being) hidden in the closet)
Someone is hiding a gift in the closet
Man skal synge
en sang.
En sang skal synges.
(A song will be sung)
One will sing a song.
Folk plejer at spise pølser til frokost.
Pølser plejer at spises til frokost..
(Hot dogs tend to be eaten
for lunch.)
People tend to eat
hot dogs for lunch.
Børn ønsker store gaver til jul.
Store gaver ønskes
til jul...
(Big gifts are desired
for Christmas..)
Children desire big gifts
for Christmas
Jakob lavede mad
til os.
Mad lavedes mad til os.
(Food was made for us)
Jakob made food
for us.
Folk besøgte venner
i juli.
Venner besøgtes i juli.
Friends were visited in July.
People visited friends in July.
Ship 3.png
Seattle ferry and space needle.png
Hvad hedder han (hans job) på dansk?
en sømand, sømænd

 at sejle! 

Sailor.png
Hvad hedder det
på dansk?
en sejlbåd, -e
Hvad hedder det
på dansk?
en færge, -r
Hvad hedder det
på dansk?
en (ro)båd, -e
Rowboat_edited.png
sailboat_edited.png
Hvad hedder det
på dansk?
et skib, -e

Gennemgang! (review!)

bottom of page