top of page

 Dansk for begyndere 

Denne uge læser vi  i  kapitel 3  i   grundbogen.  Læs   sider 30 til 34.

This     week read   we in chapter 3 in  the textbook.   Read  pages 30  to 34.

00:00 / 00:09

Ja/nej spørgsmål og mere om at købe mad

  Yes/no        questions           and    more    about      buying      food

Sider 30-31/Pages 30-31

Dialogue 4

Hvad skulle det være?
00:00 / 00:03
Jeg vil gerne have nogle torskefileter.
00:00 / 00:04
Desværre. De er udsolgt.
00:00 / 00:02
Jeg har lige solgt de sidste.
00:00 / 00:02
Har du nogen makreller?
00:00 / 00:03
Nej, de er også væk.
00:00 / 00:02
Men jeg har nogle dejlige store rødspætt
00:00 / 00:03
Lad mig få fire.
00:00 / 00:03
Var der noget andet?
00:00 / 00:02
Nej tak. Det var det hele i dag.
00:00 / 00:06
Hvad koster de? Cirka tyve kroner stykke
00:00 / 00:04
Dialogue 4 - Entire
00:00 / 00:33

Prices and Quantities

Compare these "templates" or "formulas" for talking about quantities and prices in English and in Danish.

ENGLISH

"[plural noun] + are + [price] + a/per + [quantity]"

    [apples]          are    [$2.00]    a/per       [pound]  

"It costs + [price] + per + [quantity] +of +[plural noun]"

 It  costs   [$2.00]    per      [pound]      of       [apples]

DANISH

"[plural noun] + er  +  [price] + [definite quantity]"

     [æbler]          er    [18 kroner]       [kiloet]

"Det koster + [price]  +  per + [quantity] [ plural noun]"

 Det koster   [18 kroner]  per         [kilo]          [æbler]

"Definite" Quantity means you use the grammatical "definite" form.  That is, put the gender word (en or et) onto the end of the word.  Et kilo (a kilo)       kiloet (the kilo)

Translation practice

Write down the translations for the following phrases.  You can hover over the boxes to see the correct answers.

Bananer er 5 kroner stykket.

Bananas are 5 kroner a piece.

Det koster 20 kr. per gram.

It costs 20 kroner per gram.

Løg er 10 kr. per pose.

Onions are 10 kroner per bag.

 et stykke - a piece

 stk. = stykke

 en pose - a bag

 en liter - a liter

 et kilo - a kilogram

 kr. = kroner

 pr. = per

Ordforråd/Vocabulary

Gulerødder er 32 kr. kiloet.

Carrots are 32 kroner per kilo.

Det koster 3 kr. pr. stk.

It costs 3 kroner a piece.

Kartofler koster 20 kr. per kilo.

Potatoes cost 20 kroner per kilo.

Æblejuice er 23 kr. literen.

Apple juice is 23 kroner a liter.

Går du aldrig i teatret?
00:00 / 00:04
Jo jeg elsker opera.
00:00 / 00:03
Synger du også selv?
00:00 / 00:02
Nej men min far er operasanger.
00:00 / 00:03
Er han? Her i København?
00:00 / 00:03
Ja, på Det Kongelige Teater.
00:00 / 00:03
Vidste du ikke det?
00:00 / 00:03
Dialogue 5 - Entire
00:00 / 00:21
Practicing JA and JO

Listen for these words in the audio track below:    IKKE (not)      ALDRIG (never)   

    

Even if you don’t understand the rest of the sentence, try to determine if one of these words is spoken in the sentence or not.

For this exercise, we are going to assume the answer to the question is “yes.”  (If the answer were “no” you would just say “nej” regardless of whether there is a negative word in the question or not).

If IKKE /ALDRIG are absent from the sentence, then just answer JA.

If IKKE /ALDRIG are present in the sentence, then answer JO.

00:00 / 00:55

Side 33

Reading Text

Reading Text (Pamela's Shopping Habits)
00:00 / 01:02

Side 34

Pronunciation Practice

Lyt og gentag/Listen and Repeat
00:00 / 00:32

Side 32/Page32

Dialogue 5

bottom of page