top of page

 Dansk for Begyndere

 Denne uge læser vi  sider 132-136 i kapitel  11 

00:00 / 00:09

  Side 132 : Short Answer practice  

  Lyt til spørgsmålene -      

  kan du oversætte dem?     

  (Listen to the questions - 

  can you translate them?)   

  Example:   Er du sulten?  (Are you hungry?)  

  Now answer the questions by saying "No, I  

  don't" or "No, I'm not" or "No, I haven't" etc. 

  Check your answers by listening to the clips below.

  Example:   Nej, det er jeg ikke.  (No, I'm not).  

00:00 / 00:02

Oversættelse

Går du i teatret?
Do you go to the teater?
00:00 / 00:02
Nej, det gør jeg ikke.

Oversættelse

Kan du tale tysk?
Can you speak German?
00:00 / 00:03

Oversættelse

Læser du avis hver dag?
Do you read the paper every day?
00:00 / 00:03

Oversættelse

Har du en computer?
Do you have a computer?
00:00 / 00:02

Oversættelse

Går du i skole?
Do you go to school?
00:00 / 00:02

Oversættelse

Skal du
til København i dag?

Will you to Copenhagen today?
Are you going to Copenhagen
today?
00:00 / 00:02

Oversættelse

Nej, det gør jeg ikke.
No, that do I not.
No, I don't.
00:00 / 00:02

Oversættelse

Nej, det kan jeg ikke.
No, that can I not.
No, I can't.
00:00 / 00:02

Oversættelse

Nej, det gør jeg ikke.
No, that do I not.
No, I don't.
00:00 / 00:02
Nej, det har jeg ikke.

No, that have I not./No, I don't.

Oversættelse

00:00 / 00:02

Oversættelse

Nej, det gør jeg ikke.

No, that do I not. 

No, I don't.

00:00 / 00:02
Nej, det skal jeg ikke.

No, that will I not.

No, I'm not.

Oversættelse

00:00 / 00:02

Oversættelse

Er du læge?

Are you (a) doctor?

00:00 / 00:02

Oversættelse

Nej, det er jeg ikke.

No, that am I not.

No, I'm not.

  Side 133-4  

F= front
v = modal verb, or (if no modal verb) main verb
n = subject (noun)
a = adverb (usually shorter - e.g. ikke, aldrig, nu, ofte, gerne, etc)
V = main verb (if modal verb in v position)
N = object (noun)
A = adverbial (longer adverbs and prepositional phrases)

C = Dependent Clause indicator (som, der, fordi, når, da, hvis, at)
       som = who, whom, which, that  (can refer to subject or object)
       der  =  who, which, that (refers only to a subject)
       fordi = because
       når  =  when, whenever
       da   =  (back) when - used for past tense, non-repeating events
       hvis  = if 
       om   = whether 
       at     =  that (as in "He knows that I love him.")


 

Independent Clause versus Dependent Clause

Click here for help with definitions

  Side 135  

Det danske skolesystem

Danske børn begynder at gå i skole, når de er omkring 6 år. It det første år går de i børnehaveklasse.
00:00 / 00:08
året efter kommer de i første klasse i Fokeskolen, og først nu begynder undervisningen i læsning og matematik.
00:00 / 00:08
Undervisning i fremmedsprog begynder tidligt. Mange steder lærer eleverne engelsk fra de er 8 år.
00:00 / 00:08
Engelsk er næsten alle steder det første fremmedsprog.
00:00 / 00:04
Når eleverne har gået ni år i Folkeskolen, kan de gå ud af skolen.
00:00 / 00:05
Men mange går videre i tiende klasse, som er den sidste klasse i Folkeskolen.
00:00 / 00:06
Efter Folkeskolen fortsætter nogle elever på handelsskoler eller lignende, mens andre går i gynasiet eller på HF-kursus og så viderre til universitetet.
00:00 / 00:12
Ungdomsskoler og aftenskoler er også meget populære og har mange kurser.
00:00 / 00:06
All Paragraphs
00:00 / 01:06
bottom of page